Kreativitet ifølge Wikipedia:

Kreativitet kan defineres som:
1. Evnen til nyskabelse, idérigdom,
2. Evnen til at gøre ideer til virkelighed (se også Innovation),
eller
3. Evnen til at kombinere eksisterende viden på en ny måde
Det er igennem den kreative proces, mennesket skaber
fremskridt - herunder selvfølgelig også det tekniske
fremskridt.

Kreativitet kommer af nysgerrighed, forundring, trangen til at skabe, forme og fortælle historier, og den befordres af evnen til at generere ideer og at kombinere.

Kreativitet er ikke bundet til en bestemt metier, fag eller uddannelse.

Den kreative proces er den samme hvad enten man beskæftiger sig med musik, kunst arkitektur eller produktudvikling.

Der er forskellige for- hold at tage hensyn til. Forskellige formål, forskellige arbejdsvilkår og forskellige modtagere.

Evner man at sætte sig ind i disse rationelle forhold, tage de nødvendige hensyn, og kender man de nødven- dige værktøjer, kan man konceptuelt beskæftige sig med alle kreative områder.


...men hvad laver han egentlig?

  • Tyngden ligger i idé og konceptudvikling.
  • De primære værktøjer er visualisering og historiefortælling.
  • Helhedstænkning med brugere og behov i centrum.
  • Analytisk skarphed og hurtigt indtrængning til kernen af en given problematik.
  • Strategiudvikling baseret på tilbundsgående markeds- situations- og virksomhedsanalyse.
  • Kompetent afrapportering, summering og prospektudfærdigelse.