Idé,- koncept- og produktudvikling -

Idea-, concept- and procuct development

Fra de tidlige 1990’ere og 10 - 15 år frem, arbejdede jeg mestendels for LEGO’s produktudvikling, og for stort set samtlige udviklingsafdelinger.


Senere kom jeg til at arbejde med konceptudvikling for andre store firmaer som Danfoss, Grundfos og Coloplast samt en lang række mindre virksomheder som eksempelvis Minui (Handysit), OEO, Jabra og Teknologisk Institut.


Jeg bruger i udviklingsarbejdet det at tegne som et værktøj til hurtigt at give ideerne deres første kød og blod på, og som et kommunikationsmiddel, så alle i en udviklingsgruppe er på omgangshøjde, og så ideer og tanker kan formidles videre til andre; beslutningstagere, tekniske- og finansielle samarbejdspartnere osv.


Jeg har stor erfaring fra alle niveauer af udviklingsprocessen fra idé over design/produktion til kommunikation og forretningsudvikling.


From the early to the mid nineties and 10-15 years onwards, I was mostly engaged in LEGO’s Product Development as a consultant/freelancer, and worked for almost all the different development departments.


In the beginning of the century, when LEGO freelancejobs became more sparse, I branched out and started working (more than previous) for other companys such as Grundfos, Danfoss, Egmont, Coloplast and others + institutions, local authorities and likewise with concept development/communication, creative facilitation, and teaching e.g.at Design School Kolding.


I use my drawing ability’s as a tool for quickly giving the ideas their first substance and as a communications devise to get all involved onto the samme page, and so that ideas and thoughts can be communicated to decision-makers, technical/financial partners or others.


Konceptudvikling eksempler - Concept development cases

LEGO 1 LEGO 2 LEGO 3 LEGO 4 LEGO 5 LEGO 6 Coloplast 1 Coloplast 2 Coloplast 3 Minui Olssons Grindsted 1 Grindsted 2 Grindsted 3 Grindsted 4 Grindsted 5  Grindsted 6 Grindsted 7