Vore dages fremherskende filosofi indenfor produktudvikling er typisk 'indefra og ud'.
Fra teknologi til business.
Fra velkendt område til 'lige udenfor'.
Udvikling fokuseret på kendte kerneområder og kendt teknik.
Fra produkt-idé til produktion, distribution og salg.
Produktudvikling præget af afskærmning og hemmeligholdelse.
Udvikling bestemt af kunnet teknologi, som forsøges brugt til forøget salg.
Moderne produktudvikling skal være omvendt - 'udefra og ind'.
Fra idé/behov til produkt.
Udgangspunktet er kunden/forbrugeren/oplevelsen/resultatet.
Produktudviklingens formål er at finde måder til at frembringe produkter der kan indfri målet.
Det må gerne ske ved at dele og udnytte gensidig viden.
Business skal kunne ske på tværs af virksomheder og strukturer.
Være budskab frem for metode.
Moderne produktudvikling skal frembringe produkter og services som beriger, fortæller historie og skaber identitet for forbrugeren.

Kontakt Arkivet Referencer