Brainstorms er et godt værktøj,
især i starten af konceptudvik-
lingen, men det kan også være
et svært og drilagtigt redskab,
som ikke vil komme igang,
som ikke bringer processen
nogen veje eller som bringer
den på vildspor.
Her kommer den kreative facil-
litering ind.
Hjælp til at styre, udvikle, guide
og inspirere processen.
Hjælp til at visualisere, sammen-
holde, sammenfatte og fastholde
deltagernes fokus.
Hjælp til at undgå blindgyder,
sammenbrud og sammenstød.
Hjælp til at uddrage kerneværdier,
konklusioner og evalueringer.
Hjælp til at videreformidle resultatet.

Jeg har arbejdet med brainstorms og kreative processer de sidste 20 år, og bruger især det, hurtigt at kunne visualisere tanker, ideer, begreber og koncepter, så alle - bare ved at kigge rundt i lokalet - lynhurtigt kan få et overblik, orientere sig om, hvor vi er i processen og fokusere på det væsentlige.

Film whiteboardtegning

 

 

 


Kontakt Arkivet Referencer